NZOZ Terapia-24 jest legalnie działającym, wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, Ośrodkiem Psychoterapii. 

,NZOZ TERAPIA-24 CENTRUM PSYCHOTERAPII w Jastrzębiej Górze ogłasza nabór uczestników do programu pt. „Opieka i terapia patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi w formie terapii grupowej i indywidualnej w oddziale całodobowym oraz wsparcie dla ich bliskich i rodzin w NZOZ TERAPIA-24 CENTRUM PSYCHOTERAPII”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

razem

TERAPIA PATOLOGICZNEGO HAZARDU ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ
BEHAWIORNALNYCH JEST BEZPŁATNA

Terapia

Celem programu jest udzielenie wsparcia, zmiana charakteru wykonywanych, problemowych czynności, a także pomoc w rozwiązywaniu osobistych trudności, przyczyniających się do nałogowych zachowań osobom zmagającym się z konsekwencjami dotyczącymi patologicznego hazardu oraz innych uzależnień behawioralnych. Proponujemy pobyt terapeutyczny w ośrodku stacjonarnym, którego podstawą są oddziaływania psychoterapeutyczne w formie grupowej i indywidualnej, oparte na założeniach psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz programu Trimeridian. Przewidywanym rezultatem jest zmiana nawyków oraz obszarów życia uniemożliwiających codzienne, konstruktywne realizowanie swoich obowiązków zawodowych, szkolnych i rodzinnych osób z wyżej opisanym problemem, a także znacząca poprawa codziennego funkcjonowania bliskich i rodzin osób z problemem uzależnienia.

Osoby zakwalifikowane do udziału w programie skorzystają z 6-tygodniowego programu terapii stacjonarnej, z wykorzystaniem form pomocy takich jak: grupa wsparcia, grupa rozwoju osobistego, grupa zapobiegania nawrotom, warsztaty umiejętności, zajęcia edukacyjno-informacyjne, indywidualne wsparcie terapeutyczne, poradnictwo rodzinne.

Terminy

W 2018 roku zaplanowaliśmy 8 sześciotygodniowych turnusów terapeutycznych. W sprawie zgłoszenia do programu i ustalenia terminu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Ośrodkiem.

Kwalifikacja do programu i zgłoszenia

Podstawą kwalifikacji do programu jest zgłoszenie telefoniczne, pod numerem: 58 523 84 73 oraz udział w konsultacji diagnostycznej z psychologiem (certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień), kwalifikującej do udziału w programie psychoterapii na podstawie postawionej diagnozy, bądź potwierdzającej diagnozę poradni leczenia uzależnień. Termin konsultacji diagnostycznej jest umawiany indywidualnie. Niezbędne jest także zaakceptowanie i podpisanie przez uczestnika kontraktu terapeutycznego oraz regulaminu ośrodka.

 

Realizatorzy

Program będzie realizowany przez terapeutów mających wieloletnie doświadczenie w pracy w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, psychoterapii uzależnień, pedagogów i psychologów, specjalistów posiadających certyfikaty PARPA, a także osoby będące w procesie certyfikacji PARPA i KBPN, poddające swoją pracę regularnej superwizji.

Kontrakt terapeutyczny