17 marca 2016
Comments off

Uzależnienia behawioralne – wyzwania. Raport Instytutu Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenie Natanaelum, w zrealizowanym w 2011 roku projekcie badawczym „Przeprowadzenie badania mającego na celu zdiagnozowanie zasobów instytucjonalnych i osobowych z zakresu profilaktyki i udzielania pomocy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego w Polsce” wskazuje na bardzo ograniczoną ofertę pomocową w zakresie uzależnień od czynności w Polsce, zwłaszcza w zakresie terapii stacjonarnej.  Z kolei  ponad czteroletnie doświadczenie naszego Ośrodka w psychoterapii osób uzależnionych, wskazuje na ogromne zapotrzebowanie i stale niewystarczającą ilość miejsc w instytucjach realizujących psychoterapię uzależnień, szczególnie w obszarze problemów dotyczących uzależnień behawioralnych. Trudność stanowią długie okresy oczekiwania na terapię w ośrodkach realizujących programy finansowane ze środków publicznych, z kolei w ośrodkach realizujących terapię pełnopłatną przeszkodę stanowią wysokie koszty leczenia. Proces kwalifikacji naszych pacjentów ukazuje przeszkodę w podjęciu psychoterapii wielu potrzebujących pomocy osób z powodu braku wystarczających środków finansowych na pełnopłatny pobyt terapeutyczny. W sytuacji współfinansowania leczenia chętnych do udziału osób istnieje realna szansa na profesjonalną pomoc uzależnionym, nie będącym w stanie pokryć kosztów leczenia wyłącznie we własnym zakresie.