Podstawy prawne

ksiega rejestrowa

Podstawą prawną systemu lecznictwa odwykowego w Polsce stanowią:· Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 28 października 1982 roku (z późniejszymi zmianami) w art. 21 oraz

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu z dnia 31 grudnia 1999 roku.

Na podstawie ww. aktów prawnych:

– Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu odbywa się wyłącznie w publicznych bądź niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej

Nasz Ośrodek zarejestrowany pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Terapia-24” Ośrodek Psychoterapii jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000167652. W ramach NZOZ „Terapia-24” funkcjonuje Ośrodek Leczenia Uzależnień, Poradnie – Psychologiczna i Leczenia Uzależnień oraz Oddziały Dzienne – Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych.

 

 

Comments are closed.

 • NZOZ Terapia-24
  Centrum psychoterapii
  oddział Jastrzębia Góra

  ul. Nasza 2
  84-104 Jastrzębia Góra - Tupadły
  e-mail: terapia-24@wp.pl

  Rejestracja - Poradnia
  w godz. 8.00-20.00
  tel. 797 866 555 lub
  58 572 13 91 i 58 523 84 73

  NIP:591 167 61 18
  REGON: 220929725
  KRS 0000345932
  RPWDL 000000167652

 • Oddział w Kościerzynie
  Ośrodek psychoterapii

  ul. Wyspiańskiego 18a
  83-400 Kościerzyna
  tel. 58 572 13 91, 58 523 84 73
  e-mail: magnes-terapia@wp.pl
  www.terapia-24.pl