27 października 2014
Comments off

4-26

W naszej klinice wiemy, że samo leczenie to nie wszystko. Zależy nam, by każdy nasz gość czuł się u nas dobrze i bezpiecznie.

Zapewniamy całodobową, stałą opiekę terapeutyczną, regularne badania lekarskie, opiekę psychologa, konsultacje psychiatryczne, a nade wszystko pełną anonimowość.

W przypadku jeśli pensjonariusz po dwóch dniach pobytu stwierdzi, że jego oczekiwania nie zostały spełnione, a ośrodek nie zapewnia sprzyjającej atmosfery, zwracamy całą wpłaconą kwotę.Uwaga, gwarancja „Jesteśmy fair” dotyczy jedynie tych osób, które nie wymagają detoksykacji i w dniu rozpoczęcia pobytu nie były pod wpływem alkoholu czy używek.

Nie czekaj, zadzwoń, napisz, zarezerwuj termin.

Chcemy Ci pomóc.

Czy wiesz, że…

Podstawą prawną systemu lecznictwa odwykowego w Polsce stanowią: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 28 października 1982 roku (z późniejszymi zmianami) w art. 21 oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej.

salamandra2Polskie prawo, a ściślej mówiąc, ustawa o działalności leczniczej, stworzyło lukę, która umożliwia działalność niezarejestrowanych „ośrodków”, których nie można kontrolować, nawet jeśli nie spełniają żadnych standardów. To jest o tyle ważne, że spora grupa „ośrodków” prywatnych działa bez rejestracji i prowadzi swoją działalność nielegalnie.

Nasza placówka zarejestrowana pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Terapia-24 Ośrodek Psychoterapii” jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000167652. W ramach NZOZ „Terapia-24” funkcjonuje Ośrodek Leczenia Uzależnień oraz Klinika Psychoterapii. Nasza klinika jest stale weryfikowana przez Sanepid, PARPA, Urzędy Wojewódzkie, WOTUW-y. Dzięki temu oferujemy naszym pacjentom najwyższą jakość usług, w pełni bezpiecznie i w sposób godny zaufania.