9 sierpnia 2017
Comments off

Jastrzębia Góra , 08.08.2017 r

OGŁOSZENIE

PHU „Magnes” sp. z o.o. O/ w Jastrzębiej Górze NZOZ „Terapia -24” – Ośrodek Psychoterapii ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na:

1. udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych od czasu podpisania umowy do końca grudnia 2018 r. w zakresie:

a. Prowadzenia terapii uzależnień przez osoby posiadające:

– certyfikat specjalisty terapii uzależnień

– certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień

– status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień

– status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień

b. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii przez : 

– lekarza specjalistę w zakresie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w zakresie psychiatrii

c. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa przez :

– pielęgniarkę/ pielęgniarza posiadających prawo wykonywania zawodu

Szczegółowe warunki konkursu oraz obowiązujące formularze ofertowe dostępne będą codziennie, łącznie z niedzielą, w rejestracji Ośrodka w okresie od ukazania się ogłoszenia w godz.8.00-20.00 oraz na stronie internetowej www.terapia-24.com . Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „KONKURS 1” i pieczęcią oferenta należy składać do dnia 14.08.2017 do godz.15.00, w siedzibie Centrum Psychoterapii, Jastrzębia Góra-Tupadły, ul. Nasza 2.

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert nastąpi 14.08.2017r o godz.20.00

2. udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych od 1 października 2017 r. do końca czerwca 2018 r. w zakresie:

a. Prowadzenia terapii uzależnień przez osoby posiadające:

– certyfikat specjalisty terapii uzależnień

– certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień

– status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień

– status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień

b. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii przez :

– lekarza specjalistę w zakresie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w zakresie psychiatrii

c. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa przez :

– pielęgniarkę/ pielęgniarza posiadających prawo wykonywania zawodu

Szczegółowe warunki konkursu oraz obowiązujące formularze ofertowe dostępne będą codziennie, łącznie z niedzielą, w rejestracji Ośrodka w okresie od ukazania się ogłoszenia w godz.8.00-20.00 oraz na stronie internetowej www.terapia-24.com . Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „KONKURS 2” i pieczęcią oferenta należy składać do dnia 21.08.2017 do godz.15.00, w siedzibie Centrum Psychoterapii, Jastrzębia Góra – Tupadły, ul. Nasza 2.

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert nastąpi 21.08.2017r o godz.20.00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.terapia-24.com i na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka w Jastrzębiej Górze, ul. Nasza 2.

Wszelkich informacji o konkursie ofert udziela Pani Alicja Kunicka tel. 58 523 84 73.

NZOZ „Terapia-24” Centrum Psychoterapii zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru ograniczonej liczby oferentów.