Pobyt w Oddziale Rehabilitacyjnym przewidziany jest dla pacjentów uzależnionych od środków psychoaktywnych. Terapia trwa od 9 do 12 miesięcy i odbywa się metodą społeczności terapeutycznej. Oddziaływania mają charakter wielopoziomowy i dają możliwość pracy nad schematami poznawczymi, korygowaniem emocji, weryfikowaniem obrazu własnej osoby.