Narkomania to stałe lub czasowe zażywanie substancji odurzających w celu poprawy samopoczucia. Jest albo wynikiem uzależnienia, albo do niego prowadzi. Narkotykami (‘narcotikos’ – oszałamiający) nazywamy substancje, których działanie powoduje uśmierzenie bólu, euforię czy oszołomienie, a także – w ujęciu społecznym – nielegalne substancje psychoaktywne stosowane do celów pozamedycznych.
narkomaniaUzależnienie psychiczne od narkotyków to odczuwanie przez biorcę silnej potrzeby zażycia narkotyku, aby osiągnąć maksymalny poziom funkcjonowania organizmu i dobrego samopoczucia. Uzależnienie fizyczne, w przeciwieństwie do psychicznego, dotyczy tylko niektórych grup narkotyków i wiąże się z fizjologiczną adaptacją organizmu do systematycznego przyjmowania danej substancji. Dochodzi do tego, gdy narkotyk tak mocno włącza się w procesy fizjologiczne i biochemiczne organizmu, że jego odłączenie prowadzi do zakłócenia tych procesów. Dominujące jest tutaj stałe pragnienie przyjmowania narkotyku mimo świadomości jego szkodliwości, a także wystąpienie zespołu odstawiennego w sytuacji zaprzestania jego zażywania.

Zdaniem specjalistów liczba zażywanych dawek narkotyków wzrasta z czasem, ponieważ następuje zmiana tolerancji przez organizm i każde kolejne wzięcie narkotyku osłabia reakcję organizmu na daną ilość. Z biegiem czasu ilości te wzrastają do dawek śmiertelnych.

Uzależnienie od narkotyków to pod względem leczenia jedna z najtrudniejszych form uzależnienia. Zażywanie narkotyków ma bardzo poważne konsekwencje zdrowotne.

 

W Polsce najbardziej znane i najczęściej zażywane narkotyki to konopie, marihuana i haszysz. Można wyróżnić kolejne fazy działania konopi:

  1. faza dobrego samopoczucia i euforii z cechami wielomówności i napadami nagłego nieukierunkowanego śmiechu,
  2. faza dużej wrażliwości zmysłowej, przede wszystkim dotyczy to zmysłu słuchu i wzroku z dezorientacja poczucia czasu i przestrzeni, czasami z napadami ostrego lęku,
  3. faza ekstatyczna,
  4. faza snu i przebudzenia.
  5. Między wyżej wymienionymi fazami nimi następują okresy uspokojenia i wyciszenia psychicznego.