Uzależnienie od Internetu i komputera

„Komputer służy do tego, aby ułatwić ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał”.

Gdy powstawały komputery, nikt nie przypuszczał, że z biegiem lat jego możliwości staną się poważnym problemem zarówno społecznym, jak i zdrowotnym. Komputer jest dziś niezbędny w życiu. Niestety, często zdarza się, że ogarnia wszystkie płaszczyzny życia, a także zastępuje to, co nie powinno być jego udziałem – spotkania rodzinne, zabawy z przyjaciółmi czy uprawianie sportu.

W literaturze przedmiotu spotykamy się z różnymi nazwami oznaczającymi uzależnienie od internetu: „siecioholizm”, „netoholizm”, „internetoholizm”, „IRC-oholizm”, „IAD” (Internet Addiction Disorder, czyli Zespół Uzależnienia od Internetu) czy „infoholizm”, oznaczające niekontrolowane przebywanie człowieka w cyberprzestrzeni. Towarzystwo Psychologiczne szacuje, że na świecie 6 proc. ludności uzależniona jest od internetu, natomiast aż 30 proc. traktuje internet jako formę ucieczki przed rzeczywistością.

 

Objawy uzależniania od internetu:uzaleznienie od internetu

 1. komputer zaczyna zajmować coraz więcej miejsca w życiu człowieka;
 2. liczba godzin spędzanych w internecie zaczyna rosnąć (38 do 40 godzin tygodniowo);
 3. używanie komputera jako forma odreagowania, relaksu, ucieczki od rzeczywistości;
 4. zaniedbywanie dotychczasowych zainteresowań;
 5. lekceważenie zadań związanych ze szkołą, z pracą lub rodziną;
 6. kłamanie nt. czasu spędzanego w sieci;
 7. podejmowanie prób kontrolowania czasu spędzanego w internecie;
 8. wydawanie coraz to większej ilości pieniędzy na akcesoria związane z tematyką komputerową;
 9. niepokój w przypadku braku możliwości skorzystania z internetu;
 10. subiektywne poczucie pragnienia lub przymusu korzystania z internetu.

 

Test: Czy Twoje dziecko jest uzależnione od Internetu?

 1. Czy Twoje dziecko jest zaabsorbowane internetem? Często myśli o poprzednich i następnych wizytach w sieci?
 2. Czy czuje potrzebę coraz dłuższych wizyt w internecie?
 3. Czy spędza w internecie więcej czasu, niż pierwotnie planowało?
 4. Czy podjęło nieudane próby ograniczenia internetu?
 5. Czy jest niespokojne, gdy nie może skorzystać z sieci?
 6. Czy zaniedbuje naukę i przyjaciół?
 7. Czy oszukuje, by ukryć prawdę o rzeczywistymczasie spędzonym w internecie?
 8. Czy korzysta z internetu, gdy chce uciec od problemów?

 

5 twierdzących odpowiedzi oznacza uzależnienie od internetu.

 

internetSkutki nadużywania internetu przez dzieci:

PSYCHICZNE:

 1. zaburzenia emocjonalne, problemy z koncentracją;
 2. wyobcowanie z rzeczywistego świata;
 3. zaburzenia więzi emocjonalnej z bliskimi;
 4. wyzwalanie agresji, prowokowanie zachowań destruktywnych;
 5. utrata umiejętności nawiązywania i kształtowania relacji z rówieśnikami;
 6. używanie zwrotów językowych zapożyczonych z internetu;
 7. uzależnienie od gier komputerowych;
 8. zawieranie zagrażających znajomości, a także uleganie różnym rodzajom manipulacji.

 

ZDROWOTNE:

 1. chroniczne zmęczenie,
 2. zaniedbywanie posiłków, wyglądu,
 3. nieprawidłowy rozwój układu kostno-mięśniowego,
 4. powstające i pogłębiające się wady postawy,
 5. problemy ze wzrokiem związane z promieniami emitowanymi przez monitor,
 6. podatność na infekcję,
 7. podrażnienia skóry,
 8. bezsenność nadpobudliwość.
 9. Leczenie uzależnienia od internetu

 

Leczenie zbliżone jest do programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków czy hazardu.