Program reintegracji społecznej i zawodowej realizowany w NZOZ „Terapia-24” o/ Jastrzębia Góra adresowany jest dla osób (kobiet i mężczyzn), które:

– zakończyły podstawowy program terapii uzaleznień,
– znajdują się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej (bezdomni, bezrobotni),
– dla których brak wsparcia mieszkaniowego i terapeutycznego wiązałby się z dużym ryzykiem powrotu do nałogu,

Cele:
1.Terapeutyczny:
– Poprawa umiejętności rozwiązywania problemów,
– Zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
2. Społeczny:
– wyjście ze strefy bezdomności,
– Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wchodzenia w rolę pracownika, a w późniejszym okresie do profesjonalnego świadczenia usług na otwartym rynku pracy,
3. Psychologiczny:
– wzmocnienie poczucia własnej wartości,
– Poprawa umiejętności nawiązywania relacji społecznych,

Metody:
– ergoterapia,
– działanie na rzecz innych,
– psychoterapia indywidualna i grupowa,
– treningi umiejętności psychospołecznych,
– motywowanie do podjęcia nauki i pracy,
– stymulowanie ogólnego rozwoju,
– warsztaty rozwojowe i edukacyjne.

Czas pobytu: od 6-ściu do 12-stu miesięcy.
Świadczenia udzielane są bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ.