Hostel

Program reintegracji społecznej i zawodowej realizowany w NZOZ „Terapia-24” o/ Jastrzębia Góra adresowany jest dla osób (kobiet i mężczyzn), które:

– zakończyły podstawowy program terapii uzaleznień,
– znajdują się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej (bezdomni, bezrobotni),
– dla których brak wsparcia mieszkaniowego i terapeutycznego wiązałby się z dużym ryzykiem powrotu do nałogu,

Cele:
1.Terapeutyczny:
– Poprawa umiejętności rozwiązywania problemów,
– Zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
2. Społeczny:
– wyjście ze strefy bezdomności,
– Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wchodzenia w rolę pracownika, a w późniejszym okresie do profesjonalnego świadczenia usług na otwartym rynku pracy,
3. Psychologiczny:
– wzmocnienie poczucia własnej wartości,
– Poprawa umiejętności nawiązywania relacji społecznych,

Metody:
– ergoterapia,
– działanie na rzecz innych,
– psychoterapia indywidualna i grupowa,
– treningi umiejętności psychospołecznych,
– motywowanie do podjęcia nauki i pracy,
– stymulowanie ogólnego rozwoju,
– warsztaty rozwojowe i edukacyjne.

Czas pobytu: od 6-ściu do 12-stu miesięcy.
Świadczenia udzielane są bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ.

Comments are closed.

 • NZOZ Terapia-24
  Centrum psychoterapii
  oddział Jastrzębia Góra

  ul. Nasza 2
  84-104 Jastrzębia Góra - Tupadły
  e-mail: terapia-24@wp.pl

  Rejestracja - Poradnia
  w godz. 8.00-20.00
  tel. 797 866 555 lub
  58 572 13 91 i 58 523 84 73

  NIP:591 167 61 18
  REGON: 220929725
  KRS 0000345932
  RPWDL 000000167652

 • Oddział w Kościerzynie
  Ośrodek psychoterapii

  ul. Wyspiańskiego 18a
  83-400 Kościerzyna
  tel. 58 572 13 91, 58 523 84 73
  e-mail: magnes-terapia@wp.pl
  www.terapia-24.pl