Rozpowszechnienie i szkodliwość palenia tytoniu

15 lutego 2016
Comments off

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych wśród Polaków w wieku 30 – 40 lat pali 30% kobiet i 50% mężczyzn. W połowie lat siedemdziesiątych prawie 90% mężczyzn przyznawało się, że kiedyś paliło papierosy. Ponad 10 mln palaczy wypala rocznie około 10miliardów papierosów.

Osoby palące tytoń są zagrożone ryzykiem wystąpienia wielu problemów zdrowotnych, takich jak: choroby serca, zawał, rak; płuc, krtani, jamy ustnej, gardła, przełyku i pęcherza, choroby układu krążenia.

Read More
in News

Opiaty – uzależnienie

14 lutego 2016
Comments off

Do opiatów zalicza się substancje otrzymywane z przetworów maku lekarskiego (np. „kompot” uzyskiwany domowym sposobem ze słomy makowej) jak i również syntetyczne środki przeciwbólowe, działające na receptor opiatowy. Należą do nich: opium, morfina i heroina (również w postaci do palenia, znana pod slangową nazwą: brown sugar). Do grupy tej należy również metadon – doustny, syntetyczny narkotyk, używany od lat 60-tych jako substytut heroiny, stosowany w lecznictwie w leczeniu narkomanów przyjmujących narkotyki drogą iniekcji (zastrzyków). Powyższe substancje, a zwłaszcza heroinę, uważa się za najbardziej uzależniające znane człowiekowi narkotyki.

Read More
in News

Młodzież, a alkohol cz.I

13 lutego 2016
Comments off

Młodzież, a alkohol? Analiza stopnia szkodliwości substancji  psychoaktywnej, którą bez wątpienia jest alkohol wymaga określenia charakteru zagrożenia jakie niesie w stosunku do młodych ludzi. Wielu praktyków terapii uzależnień udowadnia, że dla człowieka o niedojrzałej jeszcze osobowości skutki używania takiej substancji mogą być szczególnie drastyczne.

Read More
in News

Czy zawsze kieliszek musi sięgnąć po człowieka

12 lutego 2016
Comments off

” Przysłowie chińskie mówi że:

Najpierw człowiek sięga po kieliszek,

Potem kieliszek sięga po kieliszek,

A, na końcu kieliszek sięga po człowieka. ”

Czy rzeczywiście musi tak być?  Czy jest możliwe w porę zapanować nad coraz częstszym i większym spożywaniem alkoholu?

Read More
in News

Diagnostyka zespołu zależności alkoholowej a wybór leczenia

11 lutego 2016
Comments off

Przystepując do leczenia alkoholizmu należy najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, jakiego obszaru choroby będzie ono dotyczyć. Nadużywanie alkoholu, uzależnienie od niego, zaburzenia osobowości, powikłania i choroby somatyczne będące następstwem nałogu wymagają zastosowania odmiennych, adekwatnych środków.

Read More
in News

Hazard – diagnoza

10 lutego 2016
Comments off

Hazard – uzależnienie od hazardu, czy patologiczny hazard charakteryzują się konkretnymi objawami, które są diagnozowane w oparciu o klasyfikacje chorób: ICD-10, bądź DSM-V.

Nie mniej, zanim diagnoza zostanie postawiona przez certyfikowanego specjalistę, bądź lekarza, warto rozważyć istnieje ewentualnego problemu w oparciu o dostępne pytania udostępnione przez Anonimowych Hazardzistów.

Read More
in News

Rodzina osoby uzależnionej – DDA/ DDD

9 lutego 2016
Comments off

Syndrom DDA to zespół problemów i zaburzeń wynikających z destrukcyjnych schematów osobistych, powstałych w dzieciństwie w rodzinie alkoholowej, które utrudniają adekwatny, bezpośredni kontakt z teraźniejszością i powodują psychologiczne zamknięcie się w traumatycznej przeszłości. Przeżywanie i interpretowanie aktualnych wydarzeń i relacji odbywa się przez bolesnych doświadczeń z dzieciństwa. Zniekształcenia te nie są przez DDA uświadamiane. Destrukcyjne schematy przyczyniają się do powstawania u tych osób wielu zaburzeń w kontakcie z samym sobą : tworzenia negatywnego lub niespójnego obrazu siebie,

Read More
in News

Samookaleczenia

8 lutego 2016
Comments off

Samookaleczenia inaczej nazywane autoagresją to szereg działań mających na celu spowodowanie psychicznej lub fizycznej szkody. Jest to agresja skierowana „do wewnątrz”. Osoba z różnych przyczyn atakuje samą siebie, powoduje to oprócz fizycznych obrażeń, również i pogłębienie obecnych już psychicznych problemów. Jest to zjawisko o złożonym charakterze.

Read More
in News

Uzależnienie, nałogowe zachowania – czym są?

7 lutego 2016
Comments off

Uzależnienie, nałogowe zachowania – czym właściwie są? Najczęściej ludzie sięgają po alkohol w celu poszukiwania przyjemności, dotrzymania towarzystwa, odprężenia się i zapomnienia o kłopotach. Kolejnymi powodami są chęć poprawienia kontaktu z innymi ludźmi, dobra zabawa, potrzeba poczucia mocy.

Read More
in News