Profilaktyka uzależnienia od alkoholu w Polsce

6 marca 2016
Comments off

Podstawowym dokumentem regulującym kwestię podejmowanych działań profilaktycznych uzależnienia od alkoholu w Polsce jest obecnie „Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015” opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zatwierdzony przez Radę Ministrów mocą uchwały w dniu 22 marca 2011 roku.

Read More
in News

NAWRÓT CZY WPADKA? cz.I

5 marca 2016
Comments off

Używane często słowo ” wpadka” sugeruje, jakoby przerwanie abstynencji przez postanawiającego nie pić alkoholika było nieoczekiwane, przypadkowe, i niemożliwe do przewidzenia, a więc również do uniknięcia. Zwykle ” wpadka ” odnosi się zresztą do samego aktu sięgnięcia po alkohol. Od kilkunastu lat w literaturze fachowej, s także w lecznictwie odwykowym, przyjął się termin ” nawrót choroby ” ( ang. relapse ),  właściwiej określającym zjawisko rzekomego przypadkowego ” zapicia”. Różnica między wpadką a nawrotem choroby nie jest wyłącznie semantyczna.

Read More
in News

Jedzenioholizm

4 marca 2016
Comments off

Jedzenioholizm.

Trudno uwierzyć w samo istnienie nałogu zwanego jedzenioholizmem. Jeszcze trudniej laikowi zrozumieć, dlaczego inni w taki nałóg popadają. Jak to się dzieje, że ktoś staje się jedzenioholikiem? Jakie osoby są najbardziej zagrożone tym rodzajem uzależnienia?

Read More
in News

GŁÓD ALKOHOLOWY

3 marca 2016
Comments off
 1. Głód alkoholowy to złożony stan organizmu. Składają się na niego:
  – stan emocjonalnego napięcia, które narasta,
  pragnienie doznania natychmiastowej ulgi w tym napięciu,
  – silna, odczuwana jako konieczność lub przymus, potrzeba napicia się alkoholu.
 2. Głód alkoholowy pojawia się u alkoholika niezależnie od jego intencji. Innymi słowy – alkoholik może bardzo nie chcieć pić, a głód i tak może się pojawić.
 3. Głód pojawia się zarówno u tych alkoholików, którzy próbują abstynencji bez leczenia, jak i u tych, którzy uczestniczą w terapii odwykowej. Głód pojawia się po prostu u każdego alkoholika. Ale tylko osoby leczące się mają szansę na to, aby zrozumieć to, co się z nimi dzieje i nauczyć się radzić sobie z głodem bez picia. Reszta jest skazana na nieświadomość i na picie.
 4. Głód alkoholowy ma swój czas trwania. Może to być bardzo gwałtowny i krótki proces albo powolny i dłuższy. Obie formy są niebezpieczne i zdążają do tego samego – picia.
  Trzeba wiedzieć i pamiętać, że – niezależnie od formy głodu – on po prostu przeminie!!
  Ważne, aby się nie napić i zadziałać tak, aby skrócić jego trwanie. A to jest możliwe, tego można się nauczyć.
 5. Alkoholik może zachowywać się na dwa sposoby:

  – zgodnie z zaleceniami dla osób zdrowiejących, co zmniejsza ryzyko wystąpienia głodu alkoholowego lub,
  – łamiąc zalecenia i wielokrotnie potęgując ryzyko wystąpienia głodu.

 6. Głód alkoholowy nie pojawia się nagle i nagle nie znika. To, co go aktywizuje to:
  przemęczenie,
  złe odżywianie,
  osłabienie organizmu i choroby,
  – powrót do trybu życia z okresu picia, chociaż się nie pije – chaos, brak planowania,
  – tkwienie w poczuciu nudy i monotonii,
  – sytuacje stresowe,
  – kontakt z wyzwalaczami zewnętrznymi – przebywanie przy osobach pijących, widok butelek, oglądanie reklam z alkoholem, trzymanie w domu wszelkich atrybutów związanych z piciem – kufi, kieliszków, itd.
  nieregularne przychodzenie na zajęcia terapeutyczne,
  wspominanie imprez alkoholowych, itp.
 7. U każdego alkoholika głód alkoholowy może przejawiać się w nieco inny sposób.
  Efekt końcowy jest jednak taki sam – picie. Zdrowiejący alkoholicy stają się swoistymi „ekspertami od głodu” i to oni są tymi osobami, które najlepiej mogą sobie nawzajem pomóc w tej trudnej i niebezpiecznej sytuacji.
 8. Trzeba pamiętać, że w stanie głodu alkoholowego myślenie osoby uzależnionej, staje się nieracjonalne. Mówiąc prostym językiem alkoholik jakby zapominał, że nie powinien pić, że picie poważnie mu zaszkodzi. Pojawiają się nawet myśli zaprzeczające problemowi alkoholowemu. Dlatego niezbędna jest pomoc innych, którzy widzą alkoholika we właściwym świetle i nie dadzą się zwieść pojawiającym się wtedy złudnym tłumaczeniom i wyjaśnieniom.
Read More
in News

Kiedy się zaniepokoić ?

1 marca 2016
Comments off

Gro osób mogłoby uniknąć tarapatów, związanych z nadużywania alkoholu, gdyby zechcieli nauczyć się dostrzegać dostatecznie szybko sygnały wskazujące, że alkohol zaczyna być bardzo ważną i niepokojąca sprawą w życiu. Na co warto zwrócić szczególną uwagę ?

Read More
in News

Mechanizmy obronne stosowane przez osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych

29 lutego 2016
Comments off

Mechanizmy obronne stosowane przez osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych.

Istnieją takie psychologiczne mechanizmy obronne, które zniekształcają obraz rzeczywistości w celu obrony przed zagrożeniami. Takie czynności umysłu są reakcją na pojawiające się z pewnych powodów uczucie lęku, pojawiają się zazwyczaj w sytuacjach wewnętrznego lub zewnętrznego konfliktu.

Read More
in News

ALKOHOL I TYTOŃ

27 lutego 2016
Comments off

Występowanie razem uzależnienia od tytoniu i alkoholu zostało zaobserwowane w licznych badaniach. Przewaga palaczy wśród alkoholików waha się pomiędzy 71 % i 97 %. Kilku autorów zaznaczyło pozytywną korelację pomiędzy uzależnieniem od alkoholu i uzależnieniem od tytoniu. To podwójne uzależnienie może stanowić problem podczas detoksykacji palących alkoholików.

Read More
in News

Alkoholizm kobiet – cz. II

26 lutego 2016
Comments off

Kiedy kobiety podejmują decyzję o leczeniu, okazuje się, że mają wiele sekretów do przepracowania i wiele bolesnych strat do odżałowania, które z dużą trudnością, niepokojem  i wstydem – nieraz po długim czasie i nabraniu zaufania do terapeuty – ujawniają się. Sekrety i straty dotyczą bardzo często przeszłości seksualnej, krzywd, przemocy, zranień kobiecości i macierzyństwa, zaniedbania, wykorzystania emocjonalnego i seksualnego, odrzucenia emocjonalnego przez matkę, maltretowania, osamotnienia czy porzucenia.

Read More
in News