Czym jest uzależnienie do alkoholu?

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą niezawinioną – nie jest konsekwencją jakiejś decyzji czy spełnieniem czyjegoś życzenia. Nikt, kto rozpoczyna pić alkohol, nie planuje, że zostanie alkoholikiem. Oczywiście, niektórzy są bardziej narażeni na uzależnienie, tak jak są osoby, które z różnych względów są bardziej niż inne narażone na inne choroby: cukrzycę czy choroby wieńcowe.

Podstawową cechą choroby alkoholowej jest brak wyboru. Na początku, owszem, sięgamy po alkohol z naszego wyboru, jednak z czasem choroba odbiera nasz wybór i sama narzuca nie tylko częstość wypijanego alkoholu, lecz także jego ilość i styl picia.

Nie ma jednej przyczyny zapadania na tę chorobę, bo zwykle jest to rezultat wielu czynników: biologicznych, rodzinnych i społecznych. To także choroba pierwotna, tj. nie powoduje jej żadna inna chorobą, ale za to w jej wyniku dochodzi do powikłań: depresji poalkoholowej, marskości wątroby i in. Z tego powodu leczenie skutków alkoholizmu – bez rozwiązania pierwotnego problemu, czyli uzależnienia od alkoholu – nie ma sensu. Bez oczyszczenia organizmu, wiedzy, jak utrzymać absencję, trwałe leczenie nigdy nie nastąpi.

Alkoholizm to choroba, która niezatrzymana, prowadzi do śmierci. Choć rzadko wpisuje się ją jako „przyczynę zgonu”, jej skutki nieuchronnie do niego prowadzą. To także choroba przewlekła – w tym sensie, że jej rozwój jest powolny: czas pomiędzy piciem „towarzyskim”, bez złych konsekwencji, a uzmysłowieniem sobie utraty kontroli nad piciem jest stosunkowo długi. To czyni tę chorobę niebezpieczną.


Odwykowe leczenie alkoholizmu:

Tylko właściwa terapia umożliwia zatrzymanie rozwoju choroby. Jeśli leczenie nie uwzględnia zagrożenia nawrotów do picia, uzależnienie może dać o sobie znać niemal na każdym etapie życia. W terapii należy skupić się na metodach rozpoznania sygnałów ostrzegawczych, tak aby osoba będąca w nawrocie wiedziała, co się z nią dzieje, i znała metody, jak ustrzec się od ponownego sięgnięcia po alkohol.

Alkohol, a zwłaszcza jego nadużywanie, powoduje trwałe zmiany w funkcjonowaniu okładu nerwowego, a więc nie tylko w procesach myślowych, a także w odczuwaniu emocji. Podjęcie leczenia zaburzeń psychicznych bez terapii samego uzależnienia jest skazane na niepowodzenie.

Zdając sobie z tego sprawę, stworzyliśmy specjalną metodę walki z uzależnieniem:

 • Detoksykacja i abstynencja to pierwszy podstawowy krok każdej terapii.
 • Przekazujemy wiedzę na temat mechanizmów podtrzymujących i rządzących chorobą, a także trzeźwieniem.
 • Uwalniamy od substancji psychoaktywnych.
 • Wyposażamy w techniki, które pomagają w życiu bez alkoholu.
 • Terapia odbywa się w warunkach domowych, ale przy wykorzystaniu najnowszych technik i strategii, pod stałą opieką lekarza.
 • Trzeźwość to nie tylko „niepicie” alkoholu. Zaprzestanie picia nie jest żadną sztuką. Trzeźwienie to proces, który wiąże się z odkryciem nowego sposobu postrzegania świata, bez zmienionej – przez alkohol – świadomości.

Kryteria diagnozujące uzależnienie (wg międzynarodowej klasyfikacji chorób i zaburzeń zdrowotnych ICD-10):

 • zmiana tolerancji alkoholu, tj.:
 • zwiększenie tolerancji: ta sama ilość alkoholu powoduje słabsze niż poprzednio efekty.
 • obniżenie tolerancji: ten sam efekt pojawia się po wypiciu mniejszej ilości.
 • utrata kontroli: po pierwszej porcji alkoholu brak możliwości decydowania o dalszym ciągu.
 • objawy abstynencyjne: niepokój, dreszcze, niepokój, drżenie kończyn, skurcze, nudności, poty, zaburzenia świadomości i majaczenie po przerwaniu albo zmniejszeniu ilości alkoholu.
 • subiektywne poczucie łaknienia alkoholu: doznania podobne do głodu, wewnętrzne poczucie konieczności picia.

fazy_alkoholu_maleKoncentracja wokół picia:

 • koncentrowanie uwagi wokół okazji do wypicia i dostępności alkoholu
 • zaniedbywanie zainteresowań i przyjemności niezwiązanych z piciem.
 • powroty picia po próbach abstynencji.
 • zawężenie zachowań związanych z piciem – gdy człowiek pije często i dużo alkoholu pojawia się schemat, np.: określający porę dnia picia, sposób picia

Diagnoza o uzależnieniu jest stawiana, jeśli:

 • w ciągu przynajmniej jednego miesiąca wystąpiły trzy lub więcej objawów,
 • zachowania te trwały krócej niż rok, ale miały charakter powtarzający się w okresie roku.

Jeśli stwierdzasz, że masz wymienione wyżej objawy, być może jesteś uzależniony od alkoholu. Jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się ze specjalistą. Leczenie alkoholika to długotrwały proces, który wymaga specjalistycznej opieki terapeutycznej. Dzięki naszej terapii leczenie może być w pełni skuteczne.