Wszystkie formy terapii w NZOZ Terapia-24 są bezpłatne.

– finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

nfz_logo_a_kolor

Stacjonarny Ośrodek Terapii Uzależnień przyjmuje na 8 tygodniową terapię osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, dopalaczy.

Osoby uzależnione od hazardu oraz osoby z innymi uzależnieniami behawioralnymi (np. nadmiernie korzystające z nowych technologii – internet, komputer, smartfon a także z innymi zaburzeniami nawyków i popędów) przyjmujemy do Ośrodka Stacjonarnego na turnusy 6 tygodniowe.

Osoby uzależnione od środków psychoaktywnych mogą podjąć terapię długoterminową (9-12 miesięcy) w Oddziale Rehabilitacyjnym

Dla osób po terapii prowadzimy readaptacyjny Hostel w którym pacjent może przebywać 6-12 miesięcy.

W ramach Centrum działaPoradnia Leczenia Uzależnień gdzie pomoc mogą uzyskać również członkowie rodzin osób uzależnionych,

Jeżeli chcesz z nami porozmawiać, masz jakieś pytanie proszę zadzwoń,

nr tel. 797 866 555 lub 58 572 13 91 oraz 58 523 84 73

 

Stacjonarny Ośrodek Terapii Uzależnień prowadzi również program:

Opieka i terapia patologicznych hazardzistów oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi (np. nadmiernie korzystających z nowych technologii – internet, komputer, smartfon) w formie 6-cio tygodniowej stacjonarnej terapii grupowej i indywidualnej w oddziale całodobowym. Program obejmuje wsparcie dla ich bliskich i rodzin.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

razem

Dysponujemy wolnymi miejscami.

UWAGA:

1. Podczas pobytu na leczeniu w Ośrodku pacjent pozostający w stosunku pracy, bądź zarejestrowany w Urzędzie Pracy może otrzymać zwolnienie lekarskie (zwolnienia wystawiamy co dwa tygodnie – pacjenci zobowiązani są zgłosić swoją prośbę  o wystawienie zwolnienia podczas przyjmowania do Ośrodka  terapeucie prowadzącemu bądź dyżurnemu, który umówi wizytę u jednego z lekarzy psychiatrów pracujących w Ośrodku.
————————————————————————————————————————————————
2. OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O PRZYJĘCIE DO OŚRODKA, U KTÓREJ ZOSTANIE WYKRYTA SUBSTANCJA PSYCHOAKTYWNA LUB ALKOHOL NIE ZOSTANIE PRZYJĘTA DO OŚRODKA !!!!